PORADÍME VÁM S ESG

Pomůžeme vám efektivně implementovat principy společensky odpovědného
a udržitelného podnikání přesně na míru vašim potřebám.

Chci řešení

Co je to ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) obsahuje prvky související se společenskou odpovědností, udržitelností a transparentností firem.

V rámci pilíře „E“ jsou zastoupena témata zaměřená na životní prostředí (např. spotřeba energie, hospodaření s vodou, nakládání s odpady či uhlíková stopa).  

Písmeno „S“ odkazuje na sociální odpovědnost firmy (zejména pracovní podmínky pro zaměstnance a vliv podnikatelské činnosti na komunity, spotřebitele a koncové uživatele).

V oblasti „G“ je kladen důraz na zodpovědné řízení firem (podnikatelská etika, transparentnost, whistleblowing, soulad s legislativou apod.)

Proč je třeba ESG řešit?

V lednu roku 2023 byla schválena evropská směrnice o nefinančním reportingu (tzv. směrnice CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Na jejím základě budou mít velké podniky, které splňujíalespoň 2 ze 3 uvedených kritérií (více než 250 zaměstnanců, aktiva více než 25 milionů € a obrat více než 50 milionů €), od roku 2025 povinnost jako součást svých výročních zpráv sestavovat tzv. Zprávu o udržitelnosti (ESG report).

Zprávy o udržitelnosti budou muset být sestavovány podle velice podrobných a administrativně náročných celoevropských standardů (tzv. standardy ESRS). Sestavování těchto zpráv bude od podniků vyžadovat rozsáhlý a náročný sběr informací a dat (cca 1 200 datových bodů v rámci více než 80 komplexních požadavků na zveřejňování).

Mimo jiné budou velké podniky muset analyzovat, které z jejich činností jsou environmentálně udržitelné v souladu s evropskou taxonomií udržitelných činností (tzv. Taxonomie EU). Zavádění nefinančního reportingu vyžaduje multioborový přístup, vedle právní zejména též ekonomickou a environmentální expertízu.

Aktuality

16. 5. 2023

Komplexní přístup k řešení ESG

Zajímá vás komplexní přístup k řešení ESG? Přečtěte si, jak na sebe navazují jednotlivé činnosti a fáze našeho postupu.

Přečíst

22. 8. 2023

Organizujeme workshop

Toužíte po lepším pochopení celé problematiky v kontextu vaší firmy? Rádi pro vás a vaše kolegy zorganizujeme workshop.

Zobrazit pozvánku

17. 10. 2023

Stáhněte si newsletter

Chcete mít přehled o aktuální legislativě a všeobecných informacích týkajících se ESG? Přečtěte si náš newsletter.

Přečíst

Co nabízíme?

Kompletní implementace ESG

Provedeme vás celým projektem implementace ESG do vaší organizace, a to od úvodního zaškolení klíčových osob a vysvětlení dopadu ESG problematiky na vaši firmu, až po vydání ESG reportu, který plně vyhoví všem relevantním legislativním požadavkům.

Vzdělání, trénink a odborné workshopy

Pomůžeme vám pochopit základní rámec evropské a české legislativy (CSRD, CSDDD, SFDR, EU Taxonomie) včetně povinností, které z ní vyplývají. Vysvětlíme, jaké́ výhody má́ zavedení společensky odpovědného a udržitelného podnikání, a ukážeme vám účinné příklady z praxe.

Příprava ESG strategie

Na základě posouzení a identifikace materiálních témat (včetně možného plného provedení dvojí materiality) navrhneme strategii udržitelnosti zaměřenou na klíčové oblasti dopadu a plán její implementace, a to včetně vize, pilířů a hlavních závazků. Doporučíme vhodný způsob řízení ESG strategie a implementace změn.

Adaptace procesů a prostředí organizace

Provedeme vás potřebnou úpravou směrnic, nastavením procesů a organizace, sběrem a vyhodnocením dat nebo nastavením odpovědností a odměňování ve vazbě na ESG.

Vyhotovení ESG reportu

Vypracujeme ESG report pro vaši organizaci dle aktuálních legislativních požadavků a vybraných mezinárodních standardů. Vyhodnotíme plnění vaší ESG strategie a jejích cílů.

Nezávislé ověření (assurance)

Ověříme pravdivost jednotlivých reportovaných informací, konstrukci jejich výpočtu, správnost datové základny i souvisejících procesů. O provedení nezávislého ověření pro vás vydáme prohlášení, které zvýší kredibilitu vašeho ESG reportu nebo vybraných informací.

Napište nám!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nejdůležitější dotazy

Proč se aktivně věnovat ESG?
Vyplatí se mi věnovat ESG i přesto, že moje firma není povinným subjektem CSRD?
Jaké výhody přináší spolupráce s Moore Advisory?
Jak přistupujete k řešení ESG?
Proč si k řešení ESG vybrat externího poradce?
Co mohu očekávat v počátečních fázích projektu?
Jak se mohu v oblasti ESG dále vzdělávat?
NAŠE SLUŽBY VYUŽÍVAJÍ